Begin februari 2019 is onze naam gewijzigd in Buro Meta.

Regionaal Werken

E-learning module met video voor de Regionale Brandweer.

Trainingsmodule voor intern gebruik bij de regionale brandweer. Biedt medewerkers de mogelijkheid om door middel van video kennis te nemen van nieuw beleid, vervolgens wordt dit getoetst door enkele vragen.

Ontwikkeld in opdracht van HRMedia. Alle deelnemers kregen een persoonlijk uitnodiging met logingegevens. Vervolgens konden zij enkele filmpjes bekijken gevolgd door enkele vragen. De response & resultaten van alle deelnemers worden geregistreerd en zijn inzichtelijk voor leidingevenden.

Productie

HR Media

Resultaat

De trainingsmodule werd als gebruiks-vriendelijk ervaren. Mede hierdoor was er een hoge respons.